• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

ศ.นพ. หนิวลี่จื้อ ผู้นำด้านมะเร็งด้วยการรักษาความเย็น

牛立志教授、博士,癌症冷冻治疗领军人物

Author:NoneFrom:FUDA

  เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน การประชุมวิชาการและการประชุมด้านการรักษาด้วยความเย็นระดับนานาชาติครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย การประชุมนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์ โดยออนไลน์เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากเวียนนา  ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับแนวโน้มการพัฒนาและประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้ที่เกี่ยวกับการรักษาด้วยความเย็น  ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ International l Society of Cryotherapy (lSC) ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งผู้แทนในที่ประชุมลงมติเลือกประธานคนใหม่และสมาชิกสภาสมาคมรักษาด้วยความเย็น  หนึ่งในนั้นคือ ผู้อำนวยการหนิว ลี่จือ แห่งโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจว ประเทศจีน ได้รับเลือกเป็นประธานคนที่ 23 และประธานสวี เค่อเฉิง ยังคงได้รับเลือกเป็นประธานกิตติมศักดิ์ต่อไป

  ผู้อำนวยการ หนิวลี่จื้อ  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการรักษาเนื้องอกชนิดร้าย เช่น มะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งไต เป็นต้น ท่านได้นำทีมแพทย์รักษาด้วยความเย็น มากกว่า 10,000  เคส  ของการรักษาที่ซับซ้อน การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยความเย็นจัด  มีผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่วัยเด็กอายุ 4 ปีไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ 94 ปี และผู้ป่วยได้รับการรักษาออกมาผลลัพท์ที่น่าพอใจ โดยให้ข้อมูลอ้างอิงจำนวนมากสำหรับทางการแพทย์ " มีดความเย็น " ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับบรรณาธิการบริหาร ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง "การบำบัดรักษามะเร็งด้วยความเย็น" (เวอร์ชันภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) เติมช่องว่างในการแพทย์ด้านการรักษาเนื้องอก ได้รับรางวัล "การบำบัดเย็นระดับโลก" ของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นนานาชาติ รางวัล "ผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านมะเร็งด้วยการบำบัดเย็นระดับโลก" และ "รางวัลดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านรักษามะเร็งด้วยความเย็นระดับประเทศจีน

  ปรึกษามะเร็งฟรี!

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ