• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

อาการมะเร็งโพรงจมูก | รักษาเร็ว มีโอกาสรอดชีวิตสูง

鼻癌的症状 | 治疗快,生存机会高

Author:FUDAFrom:FUDA

 มะเร็งโพรงจมูก (Nasopharyngeal Carcinoma) คือ โรคที่เซลล์มีความผิดปกติ หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดการแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อตัวโพรงและด้านหลังของจมูก             

 ซึ่งเป็นทางผ่านของอากาศไปยังผนังคอ ทำให้สารบางอย่างไหลผ่านเข้าไปได้ง่าย จึงระคายเคืองขึ้น โดยโรคนี้มักพบในเพศชายมากกว่าหญิง ในกลุ่มอายุ 15-25 และ 50-60 ปี หากรู้ว่าตนเองป่วยแล้วรีบรักษา ยิ่งทำให้โอกาสหายขาดมากยิ่งขึ้น ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ