• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

อาการมะเร็งโพรงจมูก | รักษาเร็ว มีโอกาสรอดชีวิตสูง

鼻癌的症状 | 治疗快,生存机会高

Author:FUDAFrom:FUDA

  มะเร็งโพรงจมูก (Nasopharyngeal Carcinoma) คือ โรคที่เซลล์มีความผิดปกติ หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดการแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อตัวโพรงและด้านหลังของจมูก             

  ซึ่งเป็นทางผ่านของอากาศไปยังผนังคอ ทำให้สารบางอย่างไหลผ่านเข้าไปได้ง่าย จึงระคายเคืองขึ้น โดยโรคนี้มักพบในเพศชายมากกว่าหญิง ในกลุ่มอายุ 15-25 และ 50-60 ปี หากรู้ว่าตนเองป่วยแล้วรีบรักษา ยิ่งทำให้โอกาสหายขาดมากยิ่งขึ้น

  ปรึกษามะเร็งฟรี!


  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ