• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

ผู้ป่วยมะเร็งลิ้น รักษากับโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า | กลับมาพูดได้ตามปกติ!!

舌癌患者 复大肿瘤医院治疗 | 恢复正常说话!

Author:FUDAFrom:FUDA

  ผู้ป่วยเป็นมะเร็งลิ้นเดิมทีพูดไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ หลังจากที่รักษากับทางโรงพยาบาลฟูด้า โดยการรักษาด้วยการคีโมเฉพาะจุด ควบคู่กับการรักษาด้วยมีดนาโน หลังรักษาผู้ป่วยกลับมาพูด และทานอาหารได้ตามปกติ
  ปรึกษาโรคมะเร็ง

  หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ