• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในไทย!!

泰国癌症患者的好消息!!

Author:FUDAFrom:FUDA

 การรักษาด้วยความเย็นและการรักษาด้วยมีดนาโน ได้มีการยอมรับมากขึ้น หลังจากที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าโปรโมทมาราวกว่า10ปี!!

 เทคนิคการรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 ในปี 1998 การรักษาด้วยความเย็นได้ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) และ SDA ของประเทศจีนในปี 1999 จีนนับเป็นประเทศต้นๆของโลกริเริ่มการรักษาด้วยความเย็น โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้นำเทคนิคการรักษาด้วยความเย็นเข้ามาใช้ในปี 2000 จนถึงปี 2015 ได้รักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 10000 ราย  ใน 30 โรคนับเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกและในประเทศจีนและได้สร้างเกียรติคุณชื่อเสียงของฟูด้าไปทั่วทั้งโลก

 เทคนิคการรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 ในเดือนตุลาคมปี 2011 องค์การอาหารและยา (FDA) จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการอนุมัติให้มีดนาโนสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม ปี 2012 ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป และเดือนมิถุนายนปี 2015 ได้รับอนุมัติในประเทศจีนให้สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้านับเป็นโรงพยาบาลอันดับแรกๆที่ได้นำเข้ามีดนาเข้ามาใช้ในประเทศจีน ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ