• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

สถานีโทรทัศน์โรมาเนียได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิง เรื่องผลการักษาของการรักษาด้วยความเย็นในโรคมะเร็ง

罗马尼亚电视台采访导演徐克诚。 关于治疗结果

Author:NoneFrom:FUDA

  เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ สถานีโทรทัศน์โรมาเนียได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิง

  เรื่องผลการรักษาความเย็นในโรคมะเร็ง


  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ