• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

ทำการสัมภาษณ์ Dr.Hassan จากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

采访了复大肿瘤医院的Hassan医生。

Author:NoneFrom:FUDA

  สถานีโทรทัศน์ The Future จากเลบานอน ได้ทำการสัมภาษณ์ Dr.Hassan

  จากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการสลายเนื้องอกด้วย

  ความเย็นกับการรักษาโรคมะเร็ง


  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ