• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

ช่วงสารานุกรสุขภาพ-มีดนาโน สถานีข่าวทันเหตุการณ์ของมณฑลกว่างโจว

None

Date:2020-05-25Author:NoneFrom:FUDA

  วันที่ 17 มีนาคม ปี 2016 รองผู้อำนวยการ ศ.นพ. หนิวลี่จื้อได้ให้สัมภาษณ์พร้อมแนะนำการรักษาด้วยมีดนาโนที่สถานีข่าว “ทันเหตุการณ์”ของมณฑลกว่างโจว ในรายการสารานุกรสุขภาพ


  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ