• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

สถานีโทรทัศน์กว่างโจวช่องสุขภาพ 100 FUN: เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

None

Date:2020-05-25Author:NoneFrom:FUDA

  ในวันที่ 30 มกราคม ปี 2016 สถานีโทรทัศน์กว่างโจวช่องสุขภาพ 100 FUN ได้ออกอากาศในหัวข้อ “เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร?” ศ.นพ. สวีเค่อเฉิงได้รับเชิญไปอธิบายเกี่ยวกับการรักษา แนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง รวมถึงแนะนำแนวคิดใหม่ในการต่อต้านโรคมะเร็งให้ผู้เข้าร่วมรายการจำนวนมาก

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ