• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

CCTV1 CCTV13 และโทรทัศน์ดาวเทียมกวางตุ้ง: ศ.นพ. สวีเค่อเฉิงได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งยุค”

CCTV1、CCTV13、广东卫视:徐克诚教授博士获奖 “时代的模范人物”

Author:NoneFrom:FUDA

  ศ.นพ.สวีเค่อเฉิงเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า กว่างโจว ท่านเป็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลานาน และยึดหลักการรักษาผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมาตั้งแต่ต้น ท่านทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยตลอด หลังจากผ่านไปหลายปีท่านได้ก่อสร้างโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าที่ยึดหลักจริยธรรมในการรักษาผู้ป่วยอย่างแรงกล้า ความซื่อสัตย์และความสามารถที่ยอดเยี่ยมทำให้โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ ผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิงเป็นผู้ป่วยที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งตับมานานกว่า 8 ปี ท่านได้ก่อตั้งทีมแพทย์ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกว่า 6000 ท่านในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันท่านก็ได้เป็นผู้นำในสมาคมฟื้นฟูมะเร็งแห่งมณฑลกว่างโจว ซึ่งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในการรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลังจากก่อตั้งโรงพยาบาลมาเป็นเวลา 13 ปี ฟูด้าสามารถดึงดูดผู้ป่วยจากกว่า 56 ประเทศทั่วโลกให้เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยหลายท่านที่เคยทุกข์ทรมานจากโรคร้ายได้รับความช่วยเหลือจาก “ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง” และสามารถผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานมาได้ ผู้ป่วยหลายท่านได้กลายมาเป็นอาสาสมัครตลอดชีวิตภายในโรงพยาบาล หลายท่านได้เริ่มเรียนพยาบาล ช่วยให้อดุมการณ์ของฟูด้าดำเนินต่อไป  ปรึกษาโรคมะเร็ง

  หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ