• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

ประเทศจีน: ผู้เชี่ยวชาญจีน ศ.นพ. สวีเค่อเฉิงขึ้นรับตำแหน่งประธานสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากล ครั้งที่ 18

中国:中国专家徐克成教授博士接任第十八届国际冷冻治疗协会主席。

Author:NoneFrom:FUDA

  สมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากลครั้งที่ 17 จัดขึ้นในวันที่ 12-14 ธันวาคม ปี 2013 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีตัวแทนจากประเทศอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รัสเซีย อินโดนีเซียและอีกกว่า 140 ประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยความเย็นจากทุกประเทศได้กล่าวอภิปายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาด้วยความเย็น ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้โหวตประธานสมาคมรวมถึงคณะกรรมครั้งใหม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากลในครั้งนี้ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิง รองผู้อำนวยการหนิวลี่จื้อจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่าวโจว และศ.นพ.เซียวเย้หย่งจากโรงพยาบาลทหาร ผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิงได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาคมการรักษาด้วยความเย็นโลกครั้งที่ 18 ซึ่งนับเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวเอเชียท่านที่สองที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานต่อจากประเทศญี่ปุ่น ศ.นพ.หนิวลี่จื้อได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกกรรมการสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากลครั้งที่ 18 ด้วยเช่นกัน อีกทั้งรองผู้อำนวยการหลิวลี่เป่าตัวแทนจากประเทศมาเลเซียได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการของสมาคมอีกด้วย จากเหตุนี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาแบบบาดแผลเล็กด้วยความเย็นของประเทศจีนนั้นมีบทบาทสำคัญและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในระดับสูง การรักษาโรคมะเร็งด้วยความเย็นนั้นถูกคิดค้นโดยชาวอเมริกันในช่วงปี 1960 และเพื่อให้การรักษาด้วยความเย็นเป็นที่รู้จักมากขึ้น สมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากลได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ณ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากผ่านไป 30 กว่าปี เทคนิคการรักษาด้วยความเย็นนั้นได้พัฒนามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นผู้นำในการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการรักษาด้วยความเย็นในระดับโลก การรักษาด้วยความเย็นกลายเป็นเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีวิธีหนึ่ง และถูกนำมาใช้ในการรักษาและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ  ปรึกษาโรคมะเร็ง

  หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ