• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

สถานีโทรทัศน์มาเลเซียคนหน้าช้างจากมาเลเซียเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

None

Date:2020-05-25Author:NoneFrom:FUDA

  ในวันที่ 11 กันยายน ปี 2013 สถานีโทรทัศน์ NTV7 ของประเทศมาเลเซียได้รายงานข่าวว่ามีผู้ป่วยมะเร็งชาวมาเลเซียเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า ในข่าวมีการรายงานอาการและวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยเคยเข้ารับมาก่อน ซึ่งข่าวการเข้ารับการรักษาตัวของคุณเหลี่ยงจื้อหมิงที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้านั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ