• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

Al Jazeera TV: การรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

None

Date:2020-05-25Author:NoneFrom:FUDA

  หัวข้อ: การรายงานข่าวของสถานี Al Jazeera TV ซึ่งได้แนะนำเกี่ยวกับปรัชญาและความสำเร็จของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า อีกทั้งยังได้แนะนำการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาล เช่นการรักษาด้วยความเย็น เป็นต้น

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ