• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

Al Jazeera TV: การรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

半岛电视台:复大肿瘤医院的独特治疗

Author:NoneFrom:FUDA

  หัวข้อ: การรายงานข่าวของสถานี Al Jazeera TV ซึ่งได้แนะนำเกี่ยวกับปรัชญาและความสำเร็จของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า อีกทั้งยังได้แนะนำการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาล เช่นการรักษาด้วยความเย็น เป็นต้น  ปรึกษาโรคมะเร็ง

  หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ