• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

วิธีการรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรจีน

None

Author:NoneFrom:FUDA

 ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษา เหตุผลสำคัญคือมะเร็งได้แพร่กระจายและกลับเป็นใหม่ การป้องกันการแพร่กระจายและกลับเป็นใหม่ของเซลล์มะเร็งมีความสำคัญมากต่อการยืดชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงการเพิ่มอัตราการรักษามะเร็งให้หายขาด จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยาสมุนไพรนั้นสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดเนื้องอก ส่งเสริมให้มีการหยุดการเจริญของเซลล์มะเร็ง ชักนำให้มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งให้กลับมาเป็นเซลล์เริ่มต้นได้ และสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรง และสามารถป้องกันการกลับมาใหม่ และการแพร่กระจายของมะเร็งอย่างได้ผลดี การบริโภคสมุนไพรจีนเป็นระยะเวลานานเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลที่ได้ผลดีในการป้องกันการกลับใหม่ของโรคมะเร็ง อาการที่เหมาะสม

 วิธีนี้เหมาะสำหรับการนำมาดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกร้ายแรงทุกชนิด เช่นมะเร็งโพรงจมูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระดูก มะเร็งเนื้อเยื่อ เป็นต้น


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยเครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ