• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุผ่านทางผิวหนัง

None

Author:NoneFrom:FUDA

 เมื่อปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม ซึ่งส่วนปลายเข็มเป็นขั้วไฟฟ้า และใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าจากเครื่องทำให้เกิดคลื่นความถี่สูง จะทำให้โมเลกุลของเนื้อเยื่อรอบๆ เข็มสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อน ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปรอบๆจนครอบคลุมก้อนมะเร็งทั้งก้อน จากการศึกษาพบว่าความร้อนที่มากกว่า 60 องศาเซลเซียสสามารถทำให้เซลล์ตายได้ สามารถละลายเนื้องอกเฉพาะส่วนได้อย่างดี เหมาะสมกับก้อนเนื้องอกตัน โดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งปอดที่มีเนื้องอกไม่สามารถตัดออกได้ ขนาดก้อนเนื้องอกไม่เกิน 3 ชม. จำนวนก้อนเนื้องอกไม่เกิน 3 ก้อน ยิ่งได้ผลดี

 ความร้อนต่ำสุดที่สามารถทำลายเซลล์ได้คือ 42 องศาเซลเซียส ใช้ความร้อน 42 องศาเซลเซียสเป็นเวลาเพียง 8 นาทีสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งตรงจุดได้ ความร้อน 51 องศาเซลเซียสสามารถกำจัดเซลล์ตายหลังจากเวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น ความร้อน 60 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะทำให้โปรตีนในเซลล์เปลี่ยนธรรมชาติอย่างรวดเร็ว เยื่อหุ้มเซลล์จะถูกทำลายโดยเกิดการสลายตัวและ lipid bilayers ละลาย ซึ่งในที่สุดทำให้เซลล์มะเร็งตายลง

 การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำมาดูแลผู้ป่วยเนื้องอกเฉพาะอวัยวะบางส่วน โดยการแทงเข็มความถี่วิทยุเข้าไปยังเนื้องอกโดยผ่านทางผิวหนัง วิธีการส่องกล้อง หรือผ่าตัดนำทาง หลังจากนั้นกำลังความถี่วิทยุจะปล่อยออกมาทำให้เนื้อเยื่อรอบๆปลายเข็มความถี่วิทยุเกิดความร้อนสูงขึ้นจนกระทั่งทำให้เซลล์แตกสลายและตายลงแต่เนื้อเยื่อปกติจะไม่โดนทำลาย

 ข้อดี

 1. ดูแลเนื้องอกก้อนเล็กได้ผลดี

 2. ไม่ต้องผ่าตัดเป็นวิธีการดูแลแบบมีความเสี่ยงน้อยสำหรับผู้ป่วย

 3. โดยทั่วไปจะปวดน้อยหลังการดูแล

 4. ผู้ป่วยสามารถรับการดูแลด้วยวิธีนี้ได้หลายครั้ง

 อาการที่เหมาะสมใช้วิธีนี้

 1.  เนื้องอกก้อนเล็ก

 2.  มะเร็งเกิดขึ้นจากตับหรือมะเร็งลุกลามไปที่ตับ

 3.  มะเร็งไตที่มีก้อนเนื้อเล็ก

 4.  มะเร็งปอดที่มีก้อนเนื้อเล็กและจำนวนก้อนเนื้อน้อย

 5.  มะเร็งอื่นๆเช่น มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมหมวกไต มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นที่เฉพาะตำแหน่ง

 6. รักษาแบบประคับประคอง

 7. มะเร็งกระดูกเพื่อควบคุมอาการปวด

 


fuda04_862826.jpgการรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ