• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การรักษาอุดเส้นเลือดของเนื้องอกแบบใหม่ - HepaSphere

None

Author:NoneFrom:FUDA

 การรักษาอุดเส้นเลือดของเนื้องอกแบบใหม่ - HepaSphere

 HepaSphere คืออะไร?

 การรักษาแบบ HepaSphere ปัจจุบันเป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุด และผ่านการรับรองจาก FDA ของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและจีน การรักษาด้วยวิธีนี้มีเทคนิคโดยใช้อนุภาพขนาดเล็กที่สามารถดูดซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เป็นทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 ไมครอน และใช้พันธะไอออนิกและพันธะเคมีในการดูดซึมยาคีโมให้อยู่ตรงบริเวณด้านนอกและในอนุภาค

 การรักษาแบบ HepaSphere นั้นสามารถนำยาคีโมแทรกแซงเข้าไปยังอนุภาคที่สามารถดูดซึมน้ำได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะอยู่ในรูปแบบผง หลังจากดูดซับยาคีโมแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคจะขยายใหญ่ถึง 200 ไมครอน อนุภาค HepaSphere นั้นมีความเสถียรภาพเป็นอย่างมาก และสามารถอุดตันเส้นเลือดก้อนเนื้อได้เป็นเวลานาน

 หลังจากที่อนุภาค HepaSphere ได้ทำการอุดตันเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก้อนเนื้อแล้ว จะทำให้การขนส่งอาหารของเนื้องอกถูกตัดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก้อนเนื้อไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จากนั้นยาคีโมที่อยู่ภายในจะเริ่มปล่อยออกมา หลังจากที่เซลล์บริเวณโดยรอบเนื้องอกได้ดูดซึมตัวยาเข้าไป ก้อนเนื้อก็จะตายลงภายในเวลาไม่กี่วัน ตัวยาที่อยู่ในอนุภาค HepaSphere นั้นสามารถปล่อยตัวยาได้เป็นเวลานานถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการให้คีโมแบบทั่วร่างกายแล้ว วิธีการดังกล่าวนั้นจะช่วยลดผลข้างเคียงได้ดีกว่าเป็นอย่างมาก

 

fuda22_559691.jpg


 1、ก่อนบรรจุยาในสภาพแห้ง

 

h2.jpg


 2、อนุภาคขนาดเล็กหลังดูดซึมยาเข้าไปแล้ว

 

h3.jpg


 3、อนุภาคบรรจุยาที่เห็นชัดเจน ซึ่งใช้ในการใช้อุดตัน

 อนุภาคหลังจากบรรจุตัวยาเต็มที่

 อนุภาคขนาดเล็กที่บรรจุตัวยาซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน และอนุภาคที่บรรจุตัวยาจำนวนมากที่ได้ฝังลงในเนื้องอก

 เมื่อเปรียบเทียบสารอุดตันทั่วไป

 

h4.jpg


 สารอุดตันทั่วไปมีช่องว่างค้างอยู่

 อนุภาคขนส่งยา HepaSphere จะสามารถเปลี่ยนลักษณะตามรูปร่างของหลอดเลือดเพื่ออุดเส้นเลือดฝอยของเนื้องอกให้เต็มที่ ทำให้ก้อนเนื้องอกขาดแคลนออกซิเจนและสารอาหาร ยังสามารถปล่อยยาในเฉพาะบริเวณอย่างช้าๆเป็นระยะเวลานานอีกด้วย

 

fuda22_325226.png


 ใช้วิธี Radioimmunoassay จะสามารถเห็นชัดว่าอนุภาคขนส่งยาหลังจากเข้าสู่ในร่างกายในวันแรกจนถึงวันที่ 14 ยังสามารถปล่อยยาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถยืดเวลาในการกำจัดเซลล์มะเร็ง ทำลายเซลล์มะเร็งได้เต็มที่

 

h6.jpg


 การรักษาแบบ HepaSphere ทำอย่างไร?

 ขั้นตอนที่ 1  แพทย์ผู้ทำการจะใช้เครื่องถ่ายภาพขนาดใหญ่ในการนำทาง จากนั้นใช้สายยางสวนเข้าไปถึงเส้นเลือดของก้อนเนื้องอก

 

h7.jpg


 ขั้นตอนที่ 2  ต่อมา หลังจากสามารถสวนสายยางเข้าไปยังเนื้องอกได้แล้ว จะปล่อยอนุภาค Hepasphere ที่บรรจุตัวยาเข้าไปยังเส้นเลือด และทำการอุดตันเส้นเลือด

 

h8.jpg


 ขั้นตอนที่ 3 เนื้องอกที่ถูกอุนตันเส้นเลือดจะค่อยๆตายลงเนื่องจากขาดแคลนเลือด

 

h9.jpg


 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นอนุภาคนำส่งยาจะปล่อยยาผ่านเลือดเข้าไปยังก้อนเนื้อตลอด 2 สัปดาห์ และจะทำให้เซลล์ก้อนเนื้อตายลง

 

h10.jpg


 ในที่สุด ก้อนเนื้อที่อยู่ในภาวะขาดเลือดและออกซิเจนและได้รับยาคีโมเป็นเวลานานจะตายลง

 

h11.jpg


 ข้อบ่งชี้ของ HepaSphere

 * ก้อนเนื้อภายในตับทุกชนิด

 * ก้อนเนื้อภายในเต้านมทุกชนิดรวมถึงการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้

 * เนื้องอกที่มีลักษณะแข็งและมีเส้นเลือดจำนวนมากในบริเวณศีรษะและคอ

 * เนื้องอกบริเวณกระดูกเชิงกรานที่มีเส้นเลือดจำนวนมาก

 * เนื้องอกบริเวณไตและต่อมหมวกไต

 * เนื้องอกบริเวณปอดส่วนกลางที่มีก้อนขนาดใหญ่และมีเส้นเลือดจำนวนมาก

 กรณีตัวอย่าง

 ■  ภาพก่อนและหลังการรักษาของมะเร็งปอดชนิด Squamous cell carcinoma ที่กระจายไปยังตับ

 

fuda22_853432.jpg


 ■ ภาพ DSA ของมะเร็งเต้านมด้านซ้ายในขณะทำการรักษา และภาพ CT เปรียบเทียบก่อนและหลังรักษา

fuda22_446769.jpg


 ■  ภาพ CT ก่อนและหลังการรักษาของโรคมะเร็งตับ

fuda22_757393.png


 ■ ภาพมะเร็งปอดที่แสดงใน DSA ขณะทำการรักษา และภาพ CT ก่อนและหลังรักษา

 

fuda22_580250.jpg

  ก่อนรักษา                                                 หลังรักษา

 ■ ภาพ CT เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษามะเร็งเต้านมด้านซ้ายที่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้

 

fuda22_992885.jpg


 ■ ภาพ CT เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษามะเร็งตับระยะแพร่กระจาย

 

fuda22_549952.jpg


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ