• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การรักษาด้วยเครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ

None

Author:FUDAFrom:FUDA

 การรักษาด้วยความร้อนของคลื่นไมโครเวฟ

 ไมโครเวฟเป็นชื่อทั่วไปของ คลื่นเดซิเบล คลื่นเซนติเมตร และคลื่นมิลลิเมตร และเป็นคลื่นที่มีความสามารถในการเจาะ

 ทฤษฎีพื้นฐานของการรักษาด้วยความร้อนของคลื่นไมโครเวฟที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ :

 เซลล์มะเร็งมีความอดทนต่ออุณหภูมิน้อยกว่าเซลล์ปกติการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายลง ในขณะที่เซลล์ปกติยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้

 กลไกการทำงานของการรักษาด้วยความร้อนของคลื่นไมโครเวฟในการทำลายเซลล์มะเร็ง:

 A. เซลล์มะเร็งนั้นมีส่วนประกอบเป็นน้ำเป็นส่วนมาก เมื่อถูกคลื่นไมโครเวฟทะลุผ่านเนื้อเยื่อไปถึงรอยโรคความร้อนจะถูกดูดซึมโดยเซลล์มะเร็งและก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของโมเลกุลน้ำภายในเซลล์มะเร็งซึ่งทำให้เกิดความร้อน เมื่ออุณหภูมิของรอยโรคสูงถึง 41 ℃'43 ℃จะทำให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์ RNA และ DNA ซึ่งจะทำให้เซลล์มะเร็งตายลงในที่สุด ในขณะเดียวกันเมื่ออุณหภูมิของรอยโรคเพิ่มขึ้นถึง 40 ℃ จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นเลือดและค่าความเป็นกรด PH ลดลง และทำลายโครงสร้างเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งตายลงเมื่ออุณหภูมิของเนื้องอกเพิ่มขึ้นถึง 43 ℃ เป็นเวลา 30 นาทีก็จะสามารถบรรลุผลการรักษาในเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ได้

 B. เนื่องจากเส้นเลือดของก้อนเนื้อมะเร็งมีค่อนข้างเยอะ และไม่มีเส้นทางที่แน่นอน ดังนั้นเวลาเพิ่มอุณหภูมิด้วยคลื่นไมโครเวฟ อุณหภูมิภายในเนื้องอกจะสูงกว่าอุณหภูมิของเนื้อเยื่อปกติในบริเวณใกล้เคียง

 C. การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

 

4w.jpg


 เครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 เครื่องรักษาความร้อนของคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงรุ่นที่ 3: จุดปล่อยคลื่น 8 จุด เครื่องแผ่รังสีจะเพิ่มความร้อนให้กับเครื่องฮอโมจีไนซ์ และสามารถปรับระดับความร้อนได้ จุดแผ่รังสีสามารถกระจายความร้อนด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งโดยไม่ทำให้เกิดแผลไหม้จากความร้อน

 

fuda26_722226.jpg


 ข้อบ่งชี้

 n. เนื้องร้ายที่มีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลังจากการรักษาครั้งแรก

 n. เนื้อร้ายที่มีการแพร่กระจายของโรคหรือมีโอกาสสูงที่จะเกิดการแพร่กระจาย

 n. เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยก่อนหรือหลังเข้ารับการผ่าตัด

 n. เป็นการรักษาร่วมกับการฉายแสงและคีโม

 n. เป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดหรือฉายแสงได้

 n. เป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดื้อยาเคมีหรือดื้อยาหลายชนิด

 n. เป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำในช่องอกและช่องท้อง

 n. เป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

 n. เป็นการรักษาที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง

 ข้อห้าม

 u. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งภายในกระโหลกศีรษะระยะแรกและระยะแพร่กระจาย โรคหลอดเลือดในสมองหรือสมองบวม ผู้ป่วยที่มีภาวะแรงดันในกระโหลกศีรษะสูง และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

 u. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพการเต้นของหัวใจลดลงอย่างชัดเจน ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ และผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงจนไม่สามารถควบคุมได้

 u. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหายใจอย่างรุนแรง (ความสามารถของกระบวนการหายใจต่ำกว่าปกติ 60%)

 u. การทำงานของตับและไตไม่แข็งแรง

 u. Hb<60g/l,, ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด และมีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงและยังไม่ได้รับการรักษา Hb<60g/l,,

 u. WBC<2.0 ×10 9 /L ผู้ป่วยที่มีภาวะการกดการทำงานของไขกระดูกอย่างชัดเจน WBC<2.0 ×10 9 /L

 u. ผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะการติดเชื้ออย่างรุนแรง และมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38℃

 u. ผู้ป่วยที่มีแผลผ่าตัดหรือมีบาดแผลบนผิวหนังที่ยังไม่หายสนิท

 u. ผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนเพลีย และมีค่า KPS ต่ำกว่า 60

 u. ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไวต่อความร้อนตรงบริเวณที่ทำการรักษา หมายเหตุ:ผู้ป่วยที่มีการใส่เหล็กภายในร่างกาย (ผู้ป่วยที่ฝังแร่โลหะผสมไทเทเนียมในเนื้องอกสามารถทำได้)

 u. ควรใช้อย่างระมัดระวังสำหรับผู้ป่วยสตรีที่ใส่ห่วงคุมกำเนิด สตรีมีครรภ์และอยู่ในช่วงให้นมบุตร

 การแสดงผล

 


fuda26_170327.jpg ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ