• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

None

Author:FUDAFrom:FUDA

 การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

 การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง (HIPEC หรือ IPHC) คือการรักษาแบบเสริมชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบริเวณช่องท้อง มักใช้ร่วมกับการผ่าตัด  นับเป็นการรักษาบริเวณช่องท้องผ่านระบบที่แม่นยำ โดยให้ยาคีโมร้อนผ่านอุณหภูมิที่คงที่ ผ่านการไหลเวียน เติมไปยังบริเวณช่องท้อง และปล่อยค้างไว้ระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันและรักษาเนื้องอกที่บริเวณช่องท้องและการแพร่กระจาย

 หลักการใช้งานในการรักษา

 1. ความร้อนสามารถทำลายสถานะที่มั่นคงของเซลล์ได้ จนเพิ่มการซึมผ่านของเซลล์ ความร้อนและยาคีโมทั่วไปสามารถช่วยในการต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ร่วมกันได้ อุณหภูมิที่สามารถเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันจะอยู่ที่ 43℃ ความร้อนจะทำให้การแทรกซึมของตัวยาทำงานได้ดีขึ้น จากความลึกของการแทรกซึมจาก 1-2 มม. เป็น 5 มม.

 2. เซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งและเซลล์เนื้อเยื่อปกติมีความทนต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกัน เซลล์เนื้อเยื่อปกติสามารถทนความร้อนได้ที่ 45℃ แต่เซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งจะตายลงเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 40℃-43℃ ซึ่งการรักษาแบบนี้จะสามารถปกป้องเซลล์เนื้อเยื่อปกติและทำลายเซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งได้

 3. เซลล์มะเร็งที่บริเวณช่องท้องและเซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่แพร่กระจายไปยังบริเวณช่องท้องจะถูกทำลายโดยตัวยาที่ไหลผ่านระบบ ทำให้เซลล์เข้าสู่กระบวนการ anoikis หรือทำลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรง (การตายของเซลล์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเดิม)

 4. ยาคีโมที่เข้าผ่านบริเวณช่องท้อง จะถูกส่งตรงไปยังบริเวณช่องท้องโดยตรง ซึ่งเป็นยาที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้เซลล์มะเร็งที่บริเวณช่องท้องและเซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่หลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัดได้รับตัวยาที่มีความเข้มข้นสูงโดยตรงเป็นระยะเวลานาน ระบบการทำงานของช่องท้องจะชะลอการเผาผลาญพลังงานของยาคีโม เพื่อรักษาความเข้มข้นของตัวยาให้อยู่ได้นานขึ้น (ความเข้มของตัวยา cisplatin จะอยู่ที่ 73 เท่าของพลาสมา หลังจากที่ของเหลวบริเวณช่องท้องถูกปล่อยออกมา cisplatin จะคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายประมาณ 65 เปอร์เซนต์) ซึ่งสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างได้ผลดี อีกทั้งยังสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่เป็นพิษต่อร่างกายได้

 ในขณะทำการรักษาด้วยคีโมร้อน ผู้ป่วยสามารถเลือกรับยาแค่เพียงหนึ่งชนิด หรือรับยาร่วมกับชนิดอื่นตามลำดับได้ ปัจจุบันยังไม่มีมาตาฐานที่ชัดเจนของจำนวนยาที่กำหนด ซึ่งจะโดยหลักการแล้วจะวัดจากขนาดของหลอดเลือดดำเป็นมารตฐาน ถ้าให้ยาผ่านทางหลอดเลือดดำพร้อมด้วย จำนวนยาก็ลดน้อยลง

 

fuda08_249444.png


 ข้อดี

 การรักษาด้วยคีโมร้อนเป็นการรักษาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันและรักษามะเร็งที่บริเวณช่องท้อง โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะและมะเร็งลำไส้ที่มีการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการผ่าตัด และลามไปยังบริเวณตับ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คีโมเฉพาะจุด คีโมร้อน และยาคีโมปริมาณมากในการล้างช่องท้อง ซึ่งมีข้อดีในทางด้านการแพทย์โดยสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งหลักและเซลล์มะเร็งขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากการผ่าตัดบริเวณช่องท้องและการแพร่กระจายไปยังตับ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การรักษาด้วยคีโมร้อนนั้นเป็นการรักษาที่ปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย ผลข้างเคียงน้อย มีภาวะอาการแทรกซ้อนน้อย สามารถใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนับเป็นการรักษาเสริมที่ช่วยหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำบริเวณช่องท้อง นับเป็นการรักษาที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องท้อง

 ตัวชี้วัด

 การรักษาด้วยคีโมร้อนนั้นสามารถใช้ได้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งบริเวณไส้ติ่ง ก้อนเนื้อชนิด Low-grade sarcoma มะเร็ง Pseudomyxoma บริเวณช่องท้อง มะเร็งเยื่อหุ้มช่องท้อง มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งกระจายในช่องท้องหรือน้ำในช่องท้องนั้นจะได้ผลลัพธ์การรักษาที่แตกต่างกันไป

 ข้อห้าม

 1. ผู้ป่วยที่มีผังผืดบริเวณกว้างภายในช่องท้อง

 2. ผู้ป่วยที่มีปัจจัยไม่พร้อมเข้ารับการรักษา เช่น แผลผ่าตัดบวมน้ำ ขาดเลือด มีการตึงที่แผลเป็นต้น

 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อุดตัน

 4. ผู้ป่วยที่การทำงานของตับไตไม่ดี

 5. เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอย่างรุนแรง

 6. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพไม่เสถียร

 7. ผู้ป่วยที่มีภาวะผอมแห้ง (Cachexia) ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ