• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

None

Author:NoneFrom:FUDA

 การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม (CIC)

 ที่มา

 สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ การตรวจสอบภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันของเนื้องอกได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เทคนิคใหม่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเซลล็ในการต่อต้านมะเร็งนั้นเริ่มมีขึ้นมาและได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและหัวหน้าบรรณาธิการโรคมะเร็งชาวอเมริกันกล่าวว่า “การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันนั้นอาจจะเป็นวิธีเดียวที่สามารถรักษามะเร็งได้อย่างหมดจด” “ในกรณีที่ไม่มียาตัวใหม่ออกมา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นการให้คีโมก็เหมือนกับทางเลือกสุดท้าย....” นพ. โรนัลด์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวด้วยความมั่นใจว่า “น่าตื่นเต้นมากๆที่พวกเราสามารถค้นพบว่าผู้คุ้มกันนั้นเป็นวิธีการต่อต้านมะเร็งแบบใหม่”

 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวนั้นมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลกในการรักษาผู้ป่วยด้วยความเย็น ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากล จึงนับว่าเป็นการรักษาเฉพาะจุดที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาล

 จากประสบการณ์ของเรานั้น การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม (Combined Immunotherapy for Cancer หรือ CIC) เป็นการรักษาที่มีความสำคัญสูง เหมาะสมหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายหรืออยู่ในระยะลุกลาม ซึ่งจะสามารถช่วยยืดอายุของผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ หรือช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรคได้ถึง 50% หลังการผ่าตัด มากกว่าครึ่งของผู้ป่วยระยะแพร่กระจายยืดชีวิตหลังการรักษาได้ 10-15 ปีหรือมากกว่านั้น

 การรักษาแบบ CIC นั้นได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว และนับเป็นการรักษาที่ไม่เหมือนใครของฟูด้า เมื่อทำร่วมกับการรักษาด้วยความเย็นจึงนับเป็นแผนการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษ

 แนวคิด

 โรคมะเร็งนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง แต่การที่ภูมิคุ้มกันร่างกายของคนเราต่ำลงนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดหรือกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง การฟื้นฟูภูมิคุ้มกันหรือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งนั้นจะทำให้เซลล์มะเร็งที่ตกค้างอยู่ในสภาวะ “หลับ” ซึ่งจะสามารถช่วยยืดอายุของผู้ป่วยได้

 โรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั่วทั้งร่างกาย เลือด ไขกระดูก หรือเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนั้นล้วนมีเซลล์มะเร็งอยู่ การมีเนื้องอกที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพียงการรวมตัวของเซลล์มะเร็งในจุดนั้นเท่านั้น การรักษาเฉพาะจุด ไม่ให้ความสำคัญกับการรักษาทั่วร่างกายเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคมะเร็งเกิดการแพร่กระจายหรือกลับมาเป็นซ้ำ

 ถึงแม้เราควรจะให้ความสนใจต่อการกำจัดก้อนเนื้อ แต่ก็ควรจะให้ความสนใจในการเพิ่มความแข็งแรงและบำรุงรักษาระบบของร่างกายเช่นกัน ถึงแม้การรักษาก้อนเนื้อจะสำคัญ แต่สภาวะร่างกายของผู้ป่วยก็สำคัญเช่นกัน การเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิต การยืดอายุ นั้นสามารถทำให้ผู้ป่วยอายุยืนยาวโดยปราศจากโรคหรือแม้กระทั่งอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้

 องค์การอนามัยโลกประกาศว่า “โรคมะเร็งนั้นเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้”

 การควบคุม เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันนั้นนับเป็นการรักษาโรคมะเร็งให้กลายเป็นโรคเรื้อรัง ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการรักษา

 กลยุทธ์การรักษาร่วมกันดังนี้

 -การรักษาเฉพาะจุดร่วมกับการรักษาทั่วร่างกาย: การรักษาด้วยความเย็น การรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การฉายรังสี หรือการผ่าตัดนับเป็นการรักษาเฉพาะจุด ซึ่งจะสามารถทำลายก้อนเนื้อได้อย่างตรงจุด ซึ่งช่วยสร้างความเป็นระเบียบในการทำการรักษาทั่วร่างกาย อย่างเช่น การรักษาด้วยความเย็นร่วมกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จะช่วยส่งเสริมให้การสร้างภูมิคุ้มกันมีบทบาทสำคัญในกระบวนการการรักษา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

 -การรวมวิธีการรักษาหลายวิธี: การฉีดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีหลายประเภท การรักษาร่วมกับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะเสริมสร้างการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

 -การรักษาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน: การรักษาบางอย่างต้องฉีดตัวยาเข้าทางหลอดเลือดดำ การรักษาบางอย่างต้องฉีดตัวยาเข้าใต้ผิวหนัง การรักษาบางอย่างต้องฉีดลงบริเวณผิวหนัง การรักษาบางอย่างต้องรับประทาน ถึงแม้จะมีวิธีการที่แตกต่างแต่ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเหมือนกัน

 -การรวมตัวของวิธีการต่อต้านมะเร็งที่แตกต่างกัน: การรักษาที่แตกต่างกันนั้นจะเสริมสร้างและปรับสมดุลกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่สอดคล้องกัน แต่ถึงแม้จะมีวิธีการเสริมสร้างที่แตกต่างหรือตามลำดับขั้นตอนก็ล้วนสามารถช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้น

 -แพทย์แผนจีนร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน: แพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันนั้นล้วนมีเทคนิคและวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากมาย ซึ่งหากนำมาใช้ร่วมกันนั้นจะช่วยให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 ตัวชี้วัด

 -เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อออกแล้ว เพราะสามารถช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหรือการแพร่กระจายของโรคได้

 -เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดได้ไม่หมด หรือพบการแพร่กระจายระหว่างทำการผ่าตัด

 -เหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะแพร่กระจาย ไม่เหมะสมเข้ารับการผ่าตัด หรือไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ด้วยสาเหตุต่างๆ

 -เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พบการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

 -เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่จำเป็นต้องทำการรักษาแต่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้

 การติดตามอาการ

 -หลังจากเข้ารับการรักษาด้วย CIC เป็นเวลา 1 สัปดาห์จะต้องสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวมถึงความอยากอาหารและความแข็งแรงของสภาพร่างกายของผู้ป่วย

 -สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะดีซ่าน น้ำในท้อง หรือบวม จะต้องสังเกตุอาการว่าดีขึ้นหรือไม่

 -ต้องทำการตรวจอัลตราซาวด์ CT SCAN MRI หรือ PET SCAN รวมถึงค่ามะเร็งเพื่อดูการตอบสนองหลังทำการรักษา

 -ตรวจค่าภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย

 -ตรวจเช็คคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ในระยะยาว

 สิ่งที่ควรให้ความสนใจ

 -การรักษาแบบ CIC นั้นมีหลายอย่าง ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด จะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในการทำการรักษา

 -หากก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ ควรจะทำการสลายเนื้องอกด้วยความเย็นก่อน เพื่อลดขนาดของก้อนเนื้อ และถึงจะสามารถทำการรักษาแบบ CIC ได้

 -CIC ไม่ใช่การให้คีโม สำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะตอบสนองต่อยาคีโมควรจะเข้ารับการให้คีโมก่อน ในความเป็นจริงแล้ว CIC นั้นสามารถลดผลข้างเคียงของการเข้ารับคีโมได้ สำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ารับคีโม แนะนำให้เข้ารับการให้คีโมร่วมกับการรักษาแบบ CIC

 สิ่งที่คาดหวัง

 ปัจจุบันจากข้อมูลพบว่าการรักษาโรคมะเร็งร่วมกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นสามารถช่วยได้ดังนี้:

 -แม้ในผู้ป่วยมะเร็งชนิดร้ายแรงที่มีการแพร่กระจาย การรักษาแบบ CIC ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการและยืดชีวิตให้ผู้ป่วยได้

 -การรักษาแบบ CIC นั้นสามารถคืนโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภท ทุกระยะ หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่ทำการรักษาไม่ประสบความสำเร็จจากการรักษาอื่นๆ

 -ช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากทำการรักษา

 -ช่วยลดโอกาสของผู้ป่วยบางประเภทที่มีโอกาสเป็นมะเร็ง

 -ป้องกันหรือลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยที่กำลังเข้ารับผ่าตัด คีโม หรือฉายแสง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น หรือเพิ่มโอกาสเข้ารับการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดไม่ได้


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ