• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็ง

None

Author:NoneFrom:FUDA

 การยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็ง

 การเกิดเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ถ้าหากการเกิดของเส้นเลือดใหม่นั้นเกิดการอุดตันหรือขาด จะทำให้ก้อนเนื้อมะเร็งนั้นไม่สามารถเจริญเติบโต และไม่สามารถแพร่กระจายได้ ดังนั้นการใช้ยาเฉพาะที่สามารถกำจัดและยับยั้งการเกิดของเส้นเลือดใหม่นั้นจะทำให้ก้อนเนื้อมะเร็งหยุดการเจริญเติบโต และยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยการยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งนั้นได้ถูกรับรองโดยองค์การอาหารและยา (FDA) รวมถึงยุโรปและอีกกว่า 28 ประเทศทั่วโลกซึ่งอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้

 ปัจจุบัน มีตัวยา 2 ชนิดที่สามารถใช้ในการยับยั้งการเกิดของเส้นเลือดใหม่ของก้อนเนื้อมะเร็ง ได้แก่ AVASTIN และ ENDOSTAR เป็นต้น หนึ่งในนั้น ตัวยาประเภท ENDOSTATIN นั้นเป็นตัวยาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศจีนเพื่อใช้การยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็ง และได้ผลดีกับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-small Cell อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆอีกมากมาย

 

tre1.jpg


 

fuda05_906486.jpg


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ