• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วิธีการรักษาพิเศษ

การรักษาสลายเนื้องอกด้วยเคมี

None

Author:NoneFrom:FUDA

 การฉีดแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (เช่น เอทานอล) เข้าไปในบริเวณฐานของเนื้อร้าย จะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งถูกขัดขวาง แอลกอฮอล์จะเข้าไปเหนี่ยวนำให้มีการทำลายเซลล์มะเร็ง โดยการไปดึงน้ำออกมาจากเซลล์มะเร็ง ทำให้โครงสร้างของโปรตีนภายในเซลล์เสียไป ส่งผลให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างสมบูรณ์

 

fuda06_782512.jpg


 แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 100% ถูกฉีดเข้าสู่ใต้ผิวหนัง (Percutaneous) และเข้าก้อนทะเร็งโดยใช้เข็มที่มีขนาดเล็กมาก โดยการใช้อัลตราซาวหรือการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ร่วมด้วยในการบอกตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง ซึ่งวิธีนี้อาจต้องทำ 5 – 6 ครั้ง เพื่อที่จะทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างสมบูรณ์

 ข้อบ่งชี้

 การฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปเพื่อดูแลมะเร็งมีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยดังต่อไปนี้

 1. ผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งที่ตับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 5 เซนติเมตรเพียงหนึ่งก้อน

 2. ถ้ามีก้อนมะเร็งอยู่ 3 ก้อน แต่ละก้อนต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 เซนติเมตร และก้อนมะเร็งทั้ง 3 ก้อนนี้ไม่สามารถตัดออกได้ ซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าก้อนมะเร็งอยู่กระจายในตับทั้งข้างซ้ายและข้างขวา

 3. ก้อนมะเร็งถูกล้อมรอบด้วยพังผืดและอยู่ในส่วนลึกของเนื้อตับ

 การตอบสนองของเซลล์มะเร็ง

 อัตราการตอบสนองของเซลล์มะเร็งต่อแอลกอฮอล์ที่ถูกฉีดเข้าไปมีการรายงานว่า ผู้ป่วยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนมะเร็งน้อยกว่า 2 เซนติเมตร มีการตอบสนองต่อการดูแล 90 – 100% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อนมะเร็งน้อยกว่า 3 เซนติเมตร มีการตอบสนองต่อการดูแล 70% และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อนมะเร็งน้อยกว่า 5 เซนติเมตร มีการตอบสนองต่อการดูแล 50%


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ