โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดมหาวิทยาลัยจี้หนาน
โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งชาติ

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนานเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านโรคมะเร็งระดับสูงสุดภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณะสุขแห่งมณฑลกวางตุ้ง ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านโรงมะเร็งแห่งแรกที่รับรองมาตรฐาน JCI ในมณฑลกวางตุ้ง ในปี 2010 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งชาติ และในปี 2011 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านแห่งมณฑลกวางตุ้ง

หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง และต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 094-221-1169 หรือ นัดหมายปรึกษาออนไลได้

รักษาเฉพาะโรคมะเร็งกว่า 16 ปี

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดมหาวิทยาลัยจี้หนานก่อตั้งเมื่อปี 2003 โดย ศจ.นพ.สวีเค่อเฉิง ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติ ตลอด 16 ปีที่ผ่านมาฟูด้าได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านมะเร็งแบบวิชาการ มีความทันสมัยและสากล ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลมะเร็งที่ดีสุดในประเทศจีน

ฟูด้ารักษามะเร็งด้วยแนวคิดใหม่แบบสากล ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและสุดท้ายเป็นหลัก โดยมีจุดประสงห์คือยืดอายุของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสนอแนวคิดใหม่และควบคุมมะเร็งแบบจีน รักษาโดยทั้งกำจัดเซลล์มะเร็งและปรับเซลล์ทำให้โรคมะเร็งกลายเป็นโรคเรื้อรังที่สามารควบคุมได้

ความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยมะเร็งจาก 100 ประเทศ

ผู้ป่วยจากประเทศต่างๆ

ตั้งแต่สร้างโรงพยาบาลขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดมหาวิทยาลัยจี้หนานได้รักษาผู้ป่วยจากกว่า 100 ประเทศ ในนั้นมีผู้ป่วยจากตะวันออกเฉียงใต้จำนวนกว่า 10000 ราย ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยทั่วโลก

ทีมแพทย์ MDT ของฟูด้า

นายอู๋เมิ่งเชา นักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดแห่งชาติด้านความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี 2005 เป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนาน นายหวังเจิ้นยี่ นักวิชาการของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล สูงสุดแห่งชาติด้านความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเมื่อปี 2011 เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาล ศจ.นพ.สวีเค่อเฉิง ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มีชื่อเสียงในสากล ประธานของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากล ผู้ได้รับรางวัล Bethune และรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของโรงพยาบาล หลัวหลงเฉิง ศจ.นพ.ระดับที่สอง ผู้รับผิดชอบตำแหน่งผู้อำนวยการของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเฉพาะด้านมะเร็งแห่งชาติ

อ่านบทความแนะนำผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล

การรักษามะเร็ง 21 วิธี รักษาเฉพาะทางได้ครบด้าน

วิธีการรักษาทั่วไป

วิธีการรักษาพิเศษ

แนวคิดใหม่ในการต่อต้านมะเร็ง รูปแบบการรักษา CCC+P

รูปแบบการรักษาเนื้องอก 3"C"+P เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านของสถาบันวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า และสถาบันวิจัยการรักษาเนื้องอกด้วยความเย็นแห่งเมืองกว่างโจว ซึ่งได้รวมจุดเด่นและสมรรถภาพของเทคนิคการวินิจฉัย และการรักษาเนื้องอกทั้งในและต่างประเทศที่ใช้เทคนิคการรักษาใหม่ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในสากล เช่นการรักษาด้วยความเย็น (CSA) การรักษาด้วยคีโมเฉพาะจุด (CVI) การรักษาด้วยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม (CIC) เป็นต้น โดยประเมินอาการผู้ป่วยตามบุคคล (P) รักษาเฉพาะจุดจนทั่วร่างกายซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดไม่ได้ มะเร็งแพร่กระจาย มะเร็งรักษาด้วยคีโมฉายรังสีไม่ได้ผลหรือมะเร็งกลับเป็นซ้ำ

ฝากข้อความเพื่อขอแผนการรักษาเฉพาะบุคคล

ที่หนึ่งในทั่วโรคและที่หนึ่งในเอเซีย

เมื่อปี 2015 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ารักษาผู้ป่วยด้วยความเย็นกว่า 10000 ราย (จากสถิติของการ เข้ารับการรักษาของผู้ป่วย) ซึ่งนับเป็นอันดับหนึ่งของโลก เมื่อปี 2019 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ารักษาผู้ป่วยด้วยมีดนาโนกว่า 500 ราย (จากสถิติของการ เข้ารับการรักษาของผู้ป่วย) ซึ่งนับเป็นอันดับหนึ่งในเอเซีย และเป็นอีกครั้งที่ฟูด้าได้สร้างสถิติขึ้น

พวกเขาได้รับชีวิตใหม่จากที่นี้

อ่านเรื่องราวของผู้ป่วยเพิ่มเติม

หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง และต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 094-221-1169 หรือ นัดหมายปรึกษาออนไลได้